حسن محمودی توپکانلو

درباره من

دکتر حسن محمودی توپکانلو
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای مدیریت اطلاعات از دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان  ...

محقق گوگل

(1400/7/30)

استنادات

91

h-index

3

i10-index

1

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1397-1399

پسادکتری

دانشگاه اصفهان

1391-1396

دکتری

دانشگاه فردوسی مشهد

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد

1383-1387

کارشناسی

دانشگاه بیرجند

تجارب

مهارت ها

نرم افزارهای آماری Spss, Lisrel, Amos

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

اولویت های پژوهشی

مدیریت دانش

شاخص های علم سنجی

رفتار اطلاعاتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی و ارزیابی وضعیت به‌کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(2021)
^حسن محمودی توپکانلو*, هدایت بهروز فر
ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2021)
شبنم رفوا, نصرت ریاحی نیا*, عبدالحسین فرج پهلو, ^حسن محمودی توپکانلو, سمیه سادات آخشیک

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سازماندهی مواد 3   (18 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
سازماندهی مواد 2   (92 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی اجتماعی   (85 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعات و دانش برای توسعه   (74 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
سازماندهی مواد 1   (83 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه   (93 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
صنعت چاپ و نشر   (94 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   (94 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
بازاریابی خدمات اطلاعاتی   (96 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (80 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مبانی نرم افزار و سیستم عامل   (78 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
hmahmoudi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس